top of page

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de relatie tussen de vertegenwoordiger van Fair made Spirulina en de koper of gebruiker van onze producten.

 

 

Fair made Spirulina maakt deel uit van: Stichting Secteur10 Zwaluwstraat 50 7491CX Delden Kamer van Koophandel nr 56397070

Artikel 1: Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de website www.fairmadespirulina.nl.

 

Artikel 2: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden Tijdens een online bestelling vinkt de Koper het vakje “Accepteer de algemene verkoopvoorwaarden” aan. Dit houdt een onherroepelijke aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3: Producten en prijzen Product en prijs aanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt. Fair made Spirulina heeft het recht om haar prijzen op elk moment te wijzigen en stemt ermee in om de prijzen toe te passen die van kracht waren op het moment van de bestelling. Bestellingen kunnen alleen in euro’s worden gefactureerd en betaald. De producten blijven eigendom van Fair made Spirulina totdat de bestelling in ontvangst is genomen door de Koper. Bij in ontvangst nemen van de bestelling door de Koper worden de risico’s van de geleverde goederen overgedragen aan de Koper.

 

Artikel 4: Verzending, levering en herroepingsrecht De producten worden geleverd op het afleveradres dat is aangegeven tijdens het bestelproces. De Koper ontvangt de bestelling binnen 3 tot 5 werkdagen, inclusief de voorbereiding, verpakking en verzending. De levertijd varieert afhankelijk van de bestemming. Fair made brengt verzendkosten in rekening, dit bedrag is terug te vinden op de factuur. De Koper heeft een periode van 7 dagen, vanaf ontvangst van de bestelling, om gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van boetes met uitzondering van de kosten van de retourzending. Het product moet in perfecte staat worden teruggestuurd in de originele en onbeschadigde verpakking, zo niet verliest de Koper zijn/haar herroepingsrecht en worden de producten op kosten van de Koper geretourneerd.

 

Artikel 5: Betaling Betalingen worden uitgevoerd via Mollie, zie aanwijzingen op de site. De bestelling wordt verwerkt na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 6: Verantwoordelijkheden / geschillen Fair made Spirulina kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schending van de gesloten overeenkomst in geval van overmacht en in het bijzonder in geval van staking van de postdiensten, vervoerders, het niet functioneren van communicatiemiddelen en rampen veroorzaakt door overstromingen of branden. Fair made Spirulina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, hetzij tastbaar of ontastbaar, die zou kunnen voortvloeien uit een storing of verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten. De verantwoordelijkheid van Fair made Spirulina kan niet worden overgenomen door één van de gebruikers of kopers van de site www.fairmadespirulina.nl vanwege de aard van de informatie, verkochte producten, verstrekte adviezen of foto’s ter illustratie van de producten. Fair made Spirulina kan de nauwkeurigheid, volledigheid en up- to -date informatie die op de site wordt vermeld niet garanderen. We wijzen daarom alle verantwoordelijkheid af. Indien de (potentiële) Koper van mening is dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is kan dit per e-mail gemeld worden. Bovendien kan Fair made Spirulina niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst.

 

Artikel 7: Claims, teruggave van goederen De Koper is verplicht de kwaliteit van het geleverde product te controleren op het moment van levering. Als vanwege een beschadiging of een foute levering het product moet worden geretourneerd, moet dit binnen 15 dagen na levering. Na acceptatie van de retourzending wordt het betaalde bedrag binnen 15 dagen teruggestort. Claims buiten deze deadline worden niet geaccepteerd. Alleen producten in hun originele staat (met onbeschadigde verpakking en instructies) kunnen worden ingenomen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN 
  • Credit / Debit Cards

  • IDEAL

  • Offline Payments

bottom of page